Geen windmolens in- en nabij tuinparken

21309 ondertekenaars sinds 09 februari 2021

Wij

huurders van volkstuinen in Amsterdam en iedereen die ons een warm hart toedraagt,

constateren

  • dat volkstuinders en recreanten op diverse volkstuinparken in Amsterdam te maken krijgen met ernstige overlast door het plaatsen van grote windturbines op of vlakbij de parken.
  • dat de gezondheid van duizenden Amsterdammers die hier ’s zomers permanent verblijven in gevaar komt door geluidsoverlast, slagschaduw en knipperlichten.
  • dat de gemeente Amsterdam de tuinparken niet van de plannen op de hoogte heeft gebracht
  • dat de huidige plannen nu al veel onrust en stress veroorzaken bij tuinders en vele bewoners van de stad.


en verzoeken

  • de gemeente Amsterdam af te zien van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van woningen, natuur en volkstuinen.
  • te zoeken naar mogelijkheden voor alternatieve energieopwekking, zoals zonne-energie en windturbines op zee.
     

Ondertekenen

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houdt me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Hulsing AHM
Leusden 
Geen windmolens, ons land is hier te klein voor.. Bewaar de natuurgebieden voor de bewoners om ervan te genieten. Plaats de windturbines op zee en zonnepanelen op daken.
Kruijswijk M
Leusden 
Wat dacht u van zonnepanelen op de geluidswallen op de A28 en op daken? Absoluut geen windmolens van 230m hoog. Nergens! en ook geen zonnepanelen op kostbare (evt. toekomstig?) bos- of landbouwgrond. STOP MET UW IDEE POLITIEK LEUSDEN!!!!
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Holt W
Amsterdam 
ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Asterdam zo met zijn buren omgaat (ben zelf Amsterdammer )
Enzler C.M.
Amsterdam 
Plaats hen bij paleis Soestdijk
Bosman FWAM
Leusden 
Stop met gemeenten en provincies de RES af te dwingen, die het landschap en de inwoners van Nederland onherroepelijke schade aan doen!
Fransman F.C.
Amsterdam 
Stop de aanleg van windmolens op het land. Bovendien zijn er genoeg alternatieven. er moet serieus daar naar gekeken worden. Bovendien gaat de gezondheid van mens en dier voor en mag nooit wijken voor politiek belang.
C.M. Meeuwis
Amsterdam 
Laatst hoorde ik mevrouw van Doorninck in een NPO 1 radio programma op de zaterdag morgen beweren dat alle daken in Amsterdam al vol lagen met zonnepanelen en dat daarom die windmolens nodig zijn. Nou beste mevrouw van Doorninck ik heb nieuws voor u. In de buurt waar ik woon zijn allemaal platte daken en geen zonnepaneel te vinden. Ik stel daarom voor dat u de daad bij het woord voegt en zorgt dat alle daken in Amsterdam vol komen te liggen met zonnepanelen, voordat u van die overlast veroorzakende windmolens in de achtertuin van de hardwerkende Amsterdammer plaatst.
Schuitemaker h.a.
Amsterdam Zuidoost 
Stop met d ie onzin: zorg voor zonnepanelen op alle overheidsgebouwen, fabrieken en bedrijven
Jansen M.G.J.A.
Amstelveen 
Plaats windmolens in de Noordzee. Plek genoeg, geen horizonvervuiling en niemand heeft last van het storende geluid. En altijd wind!
Koop
Amsterdam 
Stop ermee! Volkstuiners hebben hun tuin voor hun rust en voor het geluid van de natuur (bv vogelgeluiden)
H.Vernes
Almere 
Houd ook rekening met ons volkstuintjes
F.J. Slim
Bussum 
Verplicht distributie centra zonnepanelen op hun daken te leggen. Koppel windmolen parken op zee in Europa aan elkaar, Zet in op waterstof als opslag medium. Stimuleer minder energie verbruik en minder mensen in Nederland
Ferschtman A
Amsterdam 
Ii vraag de overheid te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen; En de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;
Mark-Jorn Taminiau
Amsterdam 
volkstuinen zijn voor de rust en voor amsterdammers die geen tuin hebben in de stad
Spruyt, M
Amsterdam 
Stop met deze niets ontziende schaamteloze acties, die de leefomgeving van mens en dier schaden!
van der Drift A.
Hall 
Stop met windmolens. Is geen schone energie! Brengt gezondheidsschade aan mens dier en natuur. Winsten voor de windturbine industrie, Uitbuiting van aarde bewoners.
I.Hogers
Amsterdam 
Geen windmolens bij tuincomplexen.
Roelofs R
Amsterdam 
Plaats zonneschermen aan de geluidswerende schermen langs de A10. Zet deze ook langs de A10 bij de volkstuinen.
Snippe-Petersen
Amsterdam 
Alstublieft geen windmolens naast of vlakbij de volkstuinparken.
Wurtz CGM
Amsterdam 
Geen windmolens in Amsterdam noord in omgeving van tuinparken en landelijk noord.
Lautenbach sc
Amsterdam 
Houdt u alstublieft rekening met de volkstuintjes waar wij met veel plezier verblijven een groot deel van het jaar!
M.E.Wessels
Amsterdam 
Volkstuinen zijn voor mensen niet voor windmolens!
Ilona boendermaker
Amsterdam 
Ik woon in een eensgezinshuis (Driebanstraat in Nieuwendam) en ik heb een volkstuin in Noord. Beide worden nu bedreigd door windmolens!!! Belachelijk, kan ik dan nergens mij rust vinden? Ik doe alles voor een beter milieu (zonnepanelen, energiezuinig leven en biologisch tuinieren) maar dit gaat me toch echt te ver..... zet die molens naar op zee of verhoog de energieprijs voor mij part, maar laat die molens uit Noord!! Straks moeten we gaan verhuizen vanwege de trillingen en geluid van de molens. Mijn zoon is daar nl erg gevoelig voor. :-(
Frits Hendriks
Schinnen 
Windturbines horen niet op land maar op zee. Gevaarlijk door geluid en ontsiering van heuvellandschap.
rinsma
Amsterdam 
Wind turbines in zee ipv tussen de mensen en dieren!!
Schep, R
Amsterdam 
Windmolens, zet ze in zee, en zeker niet in of rond de stad of bij volkstuinen
S. Muilwijk
Gorinchem 
Ik hoor veel verontrustende geluiden over overlast en gezondheidsschade voor bewoners die in de buurt van windturbines wonen. Om te voorkomen dat gezondheid en woongenot onevenredig worden aangetast lijkt het mij logisch dat locaties zeer zorgvuldig worden gekozen. En dat turbines daarnaast ook alleen worden geplaatst als ze beduidend meer energie opleveren dan de fabricatie en plaatsing kosten. Dat laatste is volgens mij ook niet altijd zo. De voordelen wegen dan niet voldoende op tegen alle nadelen. Steek het geld van de gigantische budgetten voor windturbines liever in energieneutraal maken van woningen. Maatregelen bij de bron die zorgen voor wooncomfort ipv overlast.
Rovers
Amsterdam 
Eerst beter onderzoek!
W Peters
Gorinchem 
Beter zonnepanelen
J Hendrikse
Gorinchem 
Nederland iste dichtbevolkt voor windmolens
Snoek B
Gorinchem 
Graag geen windmolens in onze kostbare natuurgebieden. Wij zijn als Nederland als het land met de minste bossen van heel Europa. Laat dit dan ook niet gebeuren!
Overkamp J.A.M.
Haarlem 
de gemeente Amsterdam af te zien van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van woningen, natuur en volkstuinen.
J. noordermeer
 
Laat dit a.u.b.niet gebeuren pal naast onze tuinen!
Van Asch M.P.
Gorinchem 
Groene energie is goed, maar mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en welzijn van de burgers. Windmolens zijn bewezen slecht voor de gezondheid als ze binnen een straal van 10 maal de hoogte worden geplaatst van plekken waar mensen wonen of werken
Smits a
Gorinchem 
Houd rekening met woningen, woongenot en de natuur. Er is nog maar zo weinig van dat laatste.
van Acquoij, A.
Gorinchem 
Stop met het plaatsen van windturbines vlakbij woningen
Joosen, J. A. E. M.
Gorinchem 
Niet doen.
M. Heikens
Gorinchem 
plaats windturbines NIET binnen een straal van 10x de lengte van zo'n gevaarte van de bebouwde kom; zoals ook de richtlijnen in andere Europese landen al zijn!