Zeg Nee tegen windturbines op of naast volkstuinparken!!

 

 


Foto:Henri Blommers
Opnieuw dreigen de Volkstuinparken het slachtoffer te worden van een gemeentelijke dwaling. De gemeente heeft meerdere lokaties aan de randen van de stad aangewezen als zoekgebieden voor 145 meter hoge WINDTURBINES. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor 10.000-en bewoners van die gebieden, maar ook voor een groot aantal Volkstuinparken in Amsterdam Noord, Sciencepark, Driemond, West en Nieuw-West.

 

Meerdere windturbines zijn nu gepland op lokaties waar ook volkstuinparken liggen. Het lijkt zelfs alsof de turbines OP de parken zelf kunnen komen te staan! Tuinparken en tuinhuisjes worden niet gezien als geluidsgevoelige bestemmingen en daarom hoeft er kennelijk geen minimale afstand tot de windturbines te zijn. De Gemeente negeert hiermee het feit dat veel tuinders gedurende 6 à 7 maanden per jaar op hun tuin zijn en daar dus ook WONEN en SLAPEN!

De Volkstuinen in Amsterdam zijn een groot goed en duizenden Amsterdammers maken met veel plezier gebruik van deze voorziening. De ruimte en rust van de tuinparken worden nu bedreigd. Het landschap, de natuur en de biodiversiteit lopen gevaar door aantasting van kwetsbare diersoorten en planten. Daarnaast betekent het geluid van windturbines een verhoogd risisco op allerlei gezondheidsklachten.

Als tuinders zit de zorg voor onze omgeving en het milieu in ons bloed. Daarom willen wij dat mens en natuur beschermd worden! Wij zijn voor een duurzame energietransitie maar windturbines kunnen beter op zee worden geplaatst.

Wij vragen u onderstaande petitie tegen Windturbines te tekenen. Als u de petitie van Windalarm al eerder hebt ondertekend hoeft u niets te doen.

 

Geen windmolens in- en nabij tuinparken

21868 ondertekenaars sinds 09 februari 2021

Wij

huurders van volkstuinen in Amsterdam en iedereen die ons een warm hart toedraagt,

constateren

  • dat volkstuinders en recreanten op diverse volkstuinparken in Amsterdam te maken krijgen met ernstige overlast door het plaatsen van grote windturbines op of vlakbij de parken.
  • dat de gezondheid van duizenden Amsterdammers die hier ’s zomers permanent verblijven in gevaar komt door geluidsoverlast, slagschaduw en knipperlichten.
  • dat de gemeente Amsterdam de tuinparken niet van de plannen op de hoogte heeft gebracht
  • dat de huidige plannen nu al veel onrust en stress veroorzaken bij tuinders en vele bewoners van de stad.


en verzoeken

  • de gemeente Amsterdam af te zien van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van woningen, natuur en volkstuinen.
  • te zoeken naar mogelijkheden voor alternatieve energieopwekking, zoals zonne-energie en windturbines op zee.
     

Ondertekenen

Toon oproep (uw email blijft verborgen).
Houd me op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Bakker A.L
Weesp 
Alsjeblieft geen windmolens in de tuinparken!! De tuinen zijn een oase van rust en 1 van de weinige natuurgebieden voor de stadsmens!
C.M. Meeuwis
Amsterdam 
Laatst hoorde ik mevrouw van Doorninck in een NPO 1 radio programma op de zaterdag morgen beweren dat alle daken in Amsterdam al vol lagen met zonnepanelen en dat daarom die windmolens nodig zijn. Nou beste mevrouw van Doorninck ik heb nieuws voor u. In de buurt waar ik woon zijn allemaal platte daken en geen zonnepaneel te vinden. Ik stel daarom voor dat u de daad bij het woord voegt en zorgt dat alle daken in Amsterdam vol komen te liggen met zonnepanelen, voordat u van die overlast veroorzakende windmolens in de achtertuin van de hardwerkende Amsterdammer plaatst.
Koop
Amsterdam 
Stop ermee! Volkstuiners hebben hun tuin voor hun rust en voor het geluid van de natuur (bv vogelgeluiden)
H.Vernes
Almere 
Houd ook rekening met ons volkstuintjes
Mark-Jorn Taminiau
Amsterdam 
volkstuinen zijn voor de rust en voor amsterdammers die geen tuin hebben in de stad
I.Hogers
Amsterdam 
Geen windmolens bij tuincomplexen.
Roelofs R
Amsterdam 
Plaats zonneschermen aan de geluidswerende schermen langs de A10. Zet deze ook langs de A10 bij de volkstuinen.
Snippe-Petersen
Amsterdam 
Alstublieft geen windmolens naast of vlakbij de volkstuinparken.
Lautenbach sc
Amsterdam 
Houdt u alstublieft rekening met de volkstuintjes waar wij met veel plezier verblijven een groot deel van het jaar!
M.E.Wessels
Amsterdam 
Volkstuinen zijn voor mensen niet voor windmolens!
Ilona boendermaker
Amsterdam 
Ik woon in een eensgezinshuis (Driebanstraat in Nieuwendam) en ik heb een volkstuin in Noord. Beide worden nu bedreigd door windmolens!!! Belachelijk, kan ik dan nergens mij rust vinden? Ik doe alles voor een beter milieu (zonnepanelen, energiezuinig leven en biologisch tuinieren) maar dit gaat me toch echt te ver..... zet die molens naar op zee of verhoog de energieprijs voor mij part, maar laat die molens uit Noord!! Straks moeten we gaan verhuizen vanwege de trillingen en geluid van de molens. Mijn zoon is daar nl erg gevoelig voor. :-(
Schep, R
Amsterdam 
Windmolens, zet ze in zee, en zeker niet in of rond de stad of bij volkstuinen
Overkamp J.A.M.
Haarlem 
de gemeente Amsterdam af te zien van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van woningen, natuur en volkstuinen.
J. noordermeer
 
Laat dit a.u.b.niet gebeuren pal naast onze tuinen!
M. van der Noort
Amsterdam 
geen windturbines bij volkstuinparken
Nijboer M
Amsterdam 
Geen windturbines vlakbij woningen, natuurgebied of volkstuinen. Zoek naar ecologisch verantwoorde mogelijkheden zoals zonne-energie op daken, en windturbines op zee.
van Veen T
Amsterdam 
denk eerst eens goed na over wat volkstuinparken zijn!!!
Broerse r
Amsterdam 
Ik ben tegen de windmolens in woon gebieden en groen en bij volkstuin complexen.
Hudepool H.G.W.
Zwanenburg 
Geen windmolens bij tuinparken waar mensen slapen !!!
Snieders I.M.
Amsterdam 
Stop met bouwen in de buurt van huizen/tuinen
M. Jacobse
Amsterdam 
Mijn tuin is mijn vluchtplek, neem me dat niet af!
L.Lemmens
Amsterdam 
Geen windturbines in de nabijheid van woongebieden en volkstuinparken!!!Argumenten tegen zullen voldoende bekend moeten zijn bij de politiek en beleidsmakers!
Verhulst lwf
Amsterdam 
Geen windturbines ivm gezondheid en overlast volkstuinen
Nolan DP
Amsterdam 
Volkstuiner
de Boer de Vos
Amsterdam 
AG de Boer de Vos Stop zo dicht bij onze tuinen
Versluis, G.
Amsterdam 
Op 1024BD (flat) en 1027EE (volkstuinhuisje) is al zoveel snelweglawaai! Bij zo'n dichtbevolkt stadsdeel en in zo'n dichtbevolkt land is geen plaats voor windturbines, OP ZEE WEL.!
A. Gevers
Amsterdam 
Geen windmolens zo dicht bij de volkstuinbewoners en bij andere bewoners, ook niet bij natuurgebied trouwens, die wiekende doodsklappers.
volker, ElC
Amsterdam 
Wij huurders van volkstuinen in Amsterdam en iedereen die ons een warm hart toedraagt, constateren dat volkstuinders en recreanten op diverse volkstuinparken in Amsterdam te maken krijgen met ernstige overlast door het plaatsen van grote windturbines op of vlakbij de parken. dat de gezondheid van duizenden Amsterdammers die hier ’s zomers permanent verblijven in gevaar komt door geluidsoverlast, slagschaduw en knipperlichten. dat de gemeente Amsterdam de tuinparken niet van de plannen op de hoogte heeft gebracht dat de huidige plannen nu al veel onrust en stress veroorzaken bij tuinders en vele bewoners van de stad. en verzoeken de gemeente Amsterdam af te zien van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van woningen, natuur en volkstuinen. te zoeken naar mogelijkheden voor alternatieve energieopwekking, zoals zonne-energie en windturbines op zee.
(anoniem)
Amsterdam 
Geen windturbines in directe nabijhied van volkstuinen en woningen. windturbine op zee, wel zonnepanelen op daken!
Willeboordse C.W.
Amsterdam 
Geen windmolens nabij de tuinparken van Amsterdam. OP ZEE en in de FLEVOPOLDER.
Souren, J.M.
Amsterdam 
Windturbines moeten op minimaal 1,5 km afstand van plekken waar mensen wonen en slapen - dus ook niet dichtbij Volkstuinen waar mensen slapen!
M.A. van Rees
Amsterdam 
De volkstuinen zijn de enige mogelijkheid tot rust en recreatie voor de vele Amsterdammers die wonen in kleine woningen zonder tuin of balkon en die niet de middelen hebben om op vakantie te gaan. Zij verblijven van april tot november dag en nacht op hun tuin. De windturbines maken het hen het verblijf onmogelijk en daarmee hun enige mogelijkheid tot ontspanning en contact met de natuur. Gemeente, geef dit onzalige plan op,
H. Wisman
Amsterdam 
Plaats geen windturbines in de buurt van woningen en tuinparken waar ook veel mensen gedurende een groot deel van het jaar wonen. Deze windturbines zijn slecht voor de gezondheid.
AE van Smirren
Amsterdam 
Nee geen windmolens bij tuinparken of steden/dorpen.Er zijn vele plekken in Nederland die onbewoond zijn,plaats ze daar!!!!!!!!!Denk eens n keer na!!!!!
Berndsen M
Amsterdam 
Waar windmolens geplaatst worden kunnen nooit meer huizen gebouwd worden. En deze zijn nodig, hou op met gemeentelijk domheid, zo blijven alleen mensen wonen die niet kunnen vertrekken, alles krijgt zijn gevolgen van ondoordachts gevolg. Volkstuin is stress vermindering,
A. van den Bosch
Landsmeer 
A.u.b. geen windmolens vlak naast ons tuinpark. Wij wonen er een half jaar.
Angil van den Bosch
Landsmeer 
Geen windmolens naast ons tuinpark waar we een groot deel van het jaar wonen en slapen.
Niedekker s
Amsterdam 
Wij willen geen windmolens nabij ons tuinpark de Molen. Dan is het met de rust gedaan. We hebben nu al zoveel hinder af en toe van de snelweg a10. Het beetje natuur dat Amsterdam nog heeft moet behouden worden.
hudepool e
Zwanenburg 
Eerst werd tuinpark de molen verjaagd voor de aanleg van de A10 en nu door komst windmolens ??? dicht bij woonwijk, volkstuinen en in een prachtig waterland....wat bezielt de gemeente Amsterdam? eerst zoveel mogelijk groen willen hebben voor de bewoners en nu de mooie natuur met broedplaats voor vogels verpesten? erg tegenstrijdig! aub niet doen !!!!
Hogenbirk
Amsterdam 
Wat wilt u in uw achtertuin?????!!!! Precies, ik dus ook niet. Stop de windmolens in de buurt van woonwijken. Het brengt grotere problemen, dan dat het oplost

 

De volkstuincomplexen worden vol geraakt door de plannen van de gemeente. De meeste zoekgebieden bevatten ook volkstuincomplexen (groene gebiedjes in onderstaande afbeelding).

De getroffen complexen

Naamwebsitelink
Kweeklust www.tuinparkkweeklust.nl
Amstelglorie www.amstelglorie.nl
De Brettenwww.tuinparkdebretten.nl
Buikslotermeerwww.tuinparkbuikslotermeer.nl
De Molentuinparkdemolen.webklik.website
Red Amsterdam Noordwww.redamsterdamnoord.nl
Rust en Vreugdwww.tuinpark-rustenvreugd.nl
Wijkergouwwww.wijkergouw.nl
Dijkzichtwww.tuinparkdijkzicht.nl
Ons Lustoordwww.onslustoord.nl
Volkstuinvereniging Linnaeuswww.volkstuin-linnaeus.nl
Volkstuinvereniging Frankendaelwww.vtvfrankendael.nl
De Vijf Slagenwww.devijfslagen.nl
Vereniging Tuingroep Amstelhof
Tuinpark Nieuwe Levenskrachtwww.tuinparknieuwelevenskracht.nl
Tuinpark Buitenzorgtuinparkbuitenzorg.nl

Volkstuinen: de groene oases in de stad

Nu zijn er al tuinders die last hebben van bestaande molens in onder andere De Bretten. De gemeente behandelt volkstuinders hier als tweederangs burgers die tijdelijk verblijven op hun tuin en daarom extra overlast mogen ondervinden. Men gaat voorbij aan het feit dat voor veel tuinders het hebben van een tuin het wonen in een volle stad dragelijk maakt.

 

Verschillende tuincomplexen zijn al druk bezig met protestacties, en het voorbereiden daarvan. Op 24 april gaan de tuincomplexen meedoen aan de botenactie. Dan verzamelen we op verschillende plekken langs de oever met spandoeken, om de boten aan te moedigen en onze mening over het beleid te laten horen.

Op 1 mei wordt in Driemond, het Diemerbos en Zuidoost een protestwandeling gehouden. Voor beide evenementen zie de agenda aan de rechterzijde.

Relevante documenten en animaties

  1. Raadsadres kwetsbare diersoorten
  2. Raadsadres inzake gezondheid

 

 

 

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

 

In de media

Agenda

Nieuws

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Tuinparken