Gebied: Volkstuincomplexen

Zeg Nee tegen windturbines op of naast volkstuinparken!!

 

 


Foto:Henri Blommers
Opnieuw dreigen de Volkstuinparken het slachtoffer te worden van een gemeentelijke dwaling. De gemeente heeft meerdere lokaties aan de randen van de stad aangewezen als zoekgebieden voor 145 meter hoge WINDTURBINES. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor 10.000-en bewoners van die gebieden, maar ook voor een groot aantal Volkstuinparken in Amsterdam Noord, Sciencepark, Driemond, West en Nieuw-West.

 

Meerdere windturbines zijn nu gepland op lokaties waar ook volkstuinparken liggen. Het lijkt zelfs alsof de turbines OP de parken zelf kunnen komen te staan! Tuinparken en tuinhuisjes worden niet gezien als geluidsgevoelige bestemmingen en daarom hoeft er kennelijk geen minimale afstand tot de windturbines te zijn. De Gemeente negeert hiermee het feit dat veel tuinders gedurende 6 à 7 maanden per jaar op hun tuin zijn en daar dus ook WONEN en SLAPEN!

De Volkstuinen in Amsterdam zijn een groot goed en duizenden Amsterdammers maken met veel plezier gebruik van deze voorziening. De ruimte en rust van de tuinparken worden nu bedreigd. Het landschap, de natuur en de biodiversiteit lopen gevaar door aantasting van kwetsbare diersoorten en planten. Daarnaast betekent het geluid van windturbines een verhoogd risisco op allerlei gezondheidsklachten.

Als tuinders zit de zorg voor onze omgeving en het milieu in ons bloed. Daarom willen wij dat mens en natuur beschermd worden! Wij zijn voor een duurzame energietransitie maar windturbines kunnen beter op zee worden geplaatst.

Wij vragen u onderstaande petitie tegen Windturbines te tekenen. Als u de petitie van Windalarm al eerder hebt ondertekend hoeft u niets te doen.

 

Petitie

21014 ondertekenaars sinds 12 december

Wij

huurders van volkstuinen in Amsterdam en iedereen die ons een warm hart toedraagt,

constateren

  • dat volkstuinders en recreanten op diverse volkstuinparken in Amsterdam te maken krijgen met ernstige overlast door het plaatsen van grote windturbines op of vlakbij de parken.
  • dat de gezondheid van duizenden Amsterdammers die hier ’s zomers permanent verblijven in gevaar komt door geluidsoverlast, slagschaduw en knipperlichten.
  • dat de gemeente Amsterdam de tuinparken niet van de plannen op de hoogte heeft gebracht
  • dat de huidige plannen nu al veel onrust en stress veroorzaken bij tuinders en vele bewoners van de stad.


en verzoeken

  • de gemeente Amsterdam af te zien van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van woningen, natuur en volkstuinen.
  • te zoeken naar mogelijkheden voor alternatieve energieopwekking, zoals zonne-energie en windturbines op zee.
     

Ondertekenen


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Albersmeijer
Amsterdam 
Houdt de Watergraafsmeer bewoonbaar
van derVeen H
Amsterdam Zuidoost 
Luister nu eens naar je bevolking!
Van Opstal L A
Amsterdam 
Bedek liever alle platte daken in Amsterdam met zonnepanelen in plaats van 10 Eiffeltorens te plaatsen! Er zijn genoeg andere alternatieven die minder invasief zijn.
J. noordermeer
 
Laat dit a.u.b.niet gebeuren pal naast onze tuinen!
Burzer-Scherff, H.A.
Amsterdam Zuidoost 
Plaats a.u.b. geen windturbines zo dichtbij woonwijken.
Daniels D. S. A.
Amsterdam Zuidoost 
Plaats de windmolens in het zeegebied en niet op land; meer energie rendement. Heel belangrijk: het bespaart ellende bij bewoners.
Blitzblum rm
Baarn 
Niet te doen om Zulke grote molens vlak bij huizen te zetten. Wij gaan daar binnenkort wonen. Niet te doen!
Van Asch M.P.
Gorinchem 
Groene energie is goed, maar mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en welzijn van de burgers. Windmolens zijn bewezen slecht voor de gezondheid als ze binnen een straal van 10 maal de hoogte worden geplaatst van plekken waar mensen wonen of werken
Marianne Floore
Weesp 
Geen windmolens
Notermans DIJ
Amsterdam 
Aub geen windturbines zo dicht bij woon en volkstuin gebieden. Dit is absurd dicht bij
Smits a
Gorinchem 
Houd rekening met woningen, woongenot en de natuur. Er is nog maar zo weinig van dat laatste.
H.Heupers
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines nabij woningen en volkstuinen
van Acquoij, A.
Gorinchem 
Stop met het plaatsen van windturbines vlakbij woningen
Joosen, J. A. E. M.
Gorinchem 
Niet doen.
M. Heikens
Gorinchem 
plaats windturbines NIET binnen een straal van 10x de lengte van zo'n gevaarte van de bebouwde kom; zoals ook de richtlijnen in andere Europese landen al zijn!
Haaijen A.T.
Amsterdam 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Schuring R
Gorinchem 
Inderdaad te dicht op bebouwing zoals getoond wordt op simulatiefoto
van der Zalm J.A.M.
Amsterdam 
Ik vind het milieu belangrijk en er moeten veranderingen plaats vinden. Alleen niet in mijn achtertuin!
De Goey H R
Gorinchem 
Geen windmolens in Gorinchem en de natuurgebieden er buiten
Grasman Y
Oostzaan 
Geen hoge windturbines rond om ons enige prachtige natuurgebied het Twiske en zeker niet bij bewoond gebied.
p VDF van den Berg
Amsterdam 
mijn uitzicht en gezondheid komen dan nog meer in het geding 
van Leeuwen M.J.
Gorinchem 
Liever zeezicht met af en toe een windturbine..dan in het landschap van Gorinchem in de buurt van huizen...geluids-en landschapsvervuiling en wat te denken van alle vogelslachtoffers...
de Waal J.M.
Amsterdam 
windmolens zijn inefficient en enorme vervuilers zowel bij de bouw als aan het eind van hun levn
C. Fluitsma
Amsterdam 
Er zijn vast betere alternatieven te verzinnen! Koester uw mensen en de natuur
Graafeiland van A.N.
Landsmeer 
Doelen voor klimaatakkoord zijn al lang al gehaald , dus GEEN windmolens op land!!!
D Noordenbos
Amsterdam 
Geen windmolens in landelijk Noord
hoonakker h
Amsterdam 
stop met drammen
De Groot M
Oostzaan 
GEEN TURBINES!!!!!!!
Jansen F
Amsterdam 
Geen windturbines in de stad!
Odijk JM
Amsterdam 
Alstublieft geen turbines zo dicht bij bewoonde wereld
M. van der Noort
Amsterdam 
geen windturbines bij volkstuinparken
Windt van der A.F.
Landsmeer 
Laat deze windmolens op het land nabij en Amsterdam (en dus ook Landsmeer achterwege, we voldoen al aan het klimaataccoord dus PLAATSEN WINDMOLENS NIET DOEN!!!
Cramer
Oostzaan 
Geen windmolens bij woonwijken
Verheijen HTJ
Nistelrode 
Geen windmolens dichter dan 10 x de hoogte bij woningen en natuur.
PELLEKAAN, ing. W
Nieuwendijk 
Stop ogenblikkelijk met windturbines op land, vanwege horizonvervuiling. m
Van der Pouw
 
Stop met deze onzin, ga voor iets wat vele malen beter is kost meer tijd om te bouwen alleen. Kerncentrale inplaats van windmolens of biomassacentrale
Balk A.J
Weesp 
Stop met het plaatsen van windmolens in de buurt van woonhuizen. Zoek het alternatief op zee
Balk A.J
Weesp 
Stop dit in de buurt van woonhuizen. Zoek het alternatief op zee
A woldberg
Weesp 
Denk ajb na over groene energie die beter passen in dicht bevolkt gebied zoals zonne-energie boven op bestaande gebouwen. Windturbines kunnen niet in deze omgeving gebouwd worden zonder grote negatieve impact op bewoners.
A woldberg
Weesp 
Denk ajb na over andere vormen van groene energie die beter binnen de gemeente Diemen passen en minder impact hebben op de omgeving en de bewoners. Zoals zonne-energie dmv zonnepanelen boven op bestaande daken!

 

De volkstuincomplexen worden vol geraakt door de plannen van de gemeente. De meeste zoekgebieden bevatten ook volkstuincomplexen (groene gebiedjes in onderstaande afbeelding).

De getroffen complexen

Naamwebsitelink
Kweeklust www.tuinparkkweeklust.nl
Amstelglorie www.amstelglorie.nl
De Brettenwww.tuinparkdebretten.nl
Buikslotermeerwww.tuinparkbuikslotermeer.nl
De Molentuinparkdemolen.webklik.website
Tuinwijckwww.tuinparktuinwijck.nl
Rust en Vreugdwww.tuinpark-rustenvreugd.nl
Wijkergouwwww.wijkergouw.nl
Dijkzichtwww.tuinparkdijkzicht.nl
Ons Lustoordwww.onslustoord.nl
Volkstuinvereniging Linnaeuswww.volkstuin-linnaeus.nl
Volkstuinvereniging Frankendaelwww.vtvfrankendael.nl
De Vijf Slagenwww.devijfslagen.nl
Vereniging Tuingroep Amstelhof
Tuinpark Nieuwe Levenskrachtwww.tuinparknieuwelevenskracht.nl

Volkstuinen: de groene oases in de stad

Nu zijn er al tuinders die last hebben van bestaande molens in onder andere De Bretten. De gemeente behandelt volkstuinders hier als tweederangs burgers die tijdelijk verblijven op hun tuin en daarom extra overlast mogen ondervinden. Men gaat voorbij aan het feit dat voor veel tuinders het hebben van een tuin het wonen in een volle stad dragelijk maakt.

 

Verschillende tuincomplexen zijn al druk bezig met protestacties, en het voorbereiden daarvan. Op 24 april gaan de tuincomplexen meedoen aan de botenactie. Dan verzamelen we op verschillende plekken langs de oever met spandoeken, om de boten aan te moedigen en onze mening over het beleid te laten horen.

Op 1 mei wordt in Driemond, het Diemerbos en Zuidoost een protestwandeling gehouden. Voor beide evenementen zie de agenda aan de rechterzijde.

Relevante documenten en animaties

  1. Raadsadres kwetsbare diersoorten
  2. Raadsadres inzake gezondheid

 

 

 

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

 

In de media

Agenda

Laatste FED vergadering gemeenteraad t.b.v. vaststelling locaties windturbines

donderdag 20 mei 2021 van: 13:30 tot 16:00
plaats: Online
Meer info

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Tuinparken