Zeg Nee tegen windturbines op of naast volkstuinparken!!

 

 


Foto:Henri Blommers
Opnieuw dreigen de Volkstuinparken het slachtoffer te worden van een gemeentelijke dwaling. De gemeente heeft meerdere lokaties aan de randen van de stad aangewezen als zoekgebieden voor 145 meter hoge WINDTURBINES. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor 10.000-en bewoners van die gebieden, maar ook voor een groot aantal Volkstuinparken in Amsterdam Noord, Sciencepark, Driemond, West en Nieuw-West.

 

Meerdere windturbines zijn nu gepland op lokaties waar ook volkstuinparken liggen. Het lijkt zelfs alsof de turbines OP de parken zelf kunnen komen te staan! Tuinparken en tuinhuisjes worden niet gezien als geluidsgevoelige bestemmingen en daarom hoeft er kennelijk geen minimale afstand tot de windturbines te zijn. De Gemeente negeert hiermee het feit dat veel tuinders gedurende 6 à 7 maanden per jaar op hun tuin zijn en daar dus ook WONEN en SLAPEN!

De Volkstuinen in Amsterdam zijn een groot goed en duizenden Amsterdammers maken met veel plezier gebruik van deze voorziening. De ruimte en rust van de tuinparken worden nu bedreigd. Het landschap, de natuur en de biodiversiteit lopen gevaar door aantasting van kwetsbare diersoorten en planten. Daarnaast betekent het geluid van windturbines een verhoogd risisco op allerlei gezondheidsklachten.

Als tuinders zit de zorg voor onze omgeving en het milieu in ons bloed. Daarom willen wij dat mens en natuur beschermd worden! Wij zijn voor een duurzame energietransitie maar windturbines kunnen beter op zee worden geplaatst.

Wij vragen u onderstaande petitie tegen Windturbines te tekenen. Als u de petitie van Windalarm al eerder hebt ondertekend hoeft u niets te doen.

 

Geen windmolens in- en nabij tuinparken

21868 ondertekenaars sinds 09 februari 2021

Wij

huurders van volkstuinen in Amsterdam en iedereen die ons een warm hart toedraagt,

constateren

  • dat volkstuinders en recreanten op diverse volkstuinparken in Amsterdam te maken krijgen met ernstige overlast door het plaatsen van grote windturbines op of vlakbij de parken.
  • dat de gezondheid van duizenden Amsterdammers die hier ’s zomers permanent verblijven in gevaar komt door geluidsoverlast, slagschaduw en knipperlichten.
  • dat de gemeente Amsterdam de tuinparken niet van de plannen op de hoogte heeft gebracht
  • dat de huidige plannen nu al veel onrust en stress veroorzaken bij tuinders en vele bewoners van de stad.


en verzoeken

  • de gemeente Amsterdam af te zien van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van woningen, natuur en volkstuinen.
  • te zoeken naar mogelijkheden voor alternatieve energieopwekking, zoals zonne-energie en windturbines op zee.
     

Ondertekenen

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houdt me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Rits M
Uithoorn 
Kijk naar vele alternatieven! Kernenergie en waterstof zijn enkele voorbeelden. Overbevolking behoort ook geagendeerd te worden.
Jan J
 
Toch typisch dat dit soort petities worden gevormd nu ook de linkse inwoners van de hoofdstad, die menen een bijzonder volk, met meer rechten te zijnm te maken krijgen met turbines in de buurt. Wederom een teken van randstedlijke hypocrisie die ons land verziekt. De miljarden kostende CO2 fabel scoort in die kringen nog steeds hoog.
tegelaar
Amersfoort 
Sp
Oom P.T.
Soest 
Windmolens op zee, maar liever nog zonnepanelen op openbare gebouwen
Buitendijk A.
Soesterberg 
Zorg voor landelijke duurzame stroom voorziening, stop met het gemeente neutraal denken kom met landelijke concrete plannen.
Amer Zan
Soest 
Zet de windmolens en zonneparken in Noord Duitsland en Polen; ruimte zat. Geeft ze een deel van de opbrengst: beide partijen blij. Waarom moet elke regio zelfvoorzienend zijn? Energie importeren dien we toch al!
van Maurik W.
Baarn 
wees zuinig op onze natuur. voor ons en ons nageslacht.
Dorresteijn C.F.J. van
Soest 
Windmolens, de nieuwe vorm van vervuiling (horizon) laat het niet gebeuren dat ons kleine maar mooie landje volgepropt wordt met deze oerlelijke beeldbepalende reuzen
Beekelaar HT
Leusden 
Meer prioriteit voor waterstof met name voor verwarming en koken
R. J. van der Wegen
Soest 
Windmolens zijn onjuist want lossen de problemen niet op. Ze slurpen wel alle subsidies op en op lange termijn zal blijken dat kernenerie de enige verstandige oplossing is.
Smink, P.R.
Hoogland 
Stop met de verloedering van ons Eemlandschap door het plaatsen van (onmetelijk) hoge windturbines en door het aanleggen van afschuwelijke zonnevelden! Ook ons welbevinden wordt daardoor in gevaar gebracht.
Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Hulsing AHM
Leusden 
Geen windmolens, ons land is hier te klein voor.. Bewaar de natuurgebieden voor de bewoners om ervan te genieten. Plaats de windturbines op zee en zonnepanelen op daken.
Kruijswijk M
Leusden 
Wat dacht u van zonnepanelen op de geluidswallen op de A28 en op daken? Absoluut geen windmolens van 230m hoog. Nergens! en ook geen zonnepanelen op kostbare (evt. toekomstig?) bos- of landbouwgrond. STOP MET UW IDEE POLITIEK LEUSDEN!!!!
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Holt W
Amsterdam 
ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Asterdam zo met zijn buren omgaat (ben zelf Amsterdammer )
Enzler C.M.
Amsterdam 
Plaats hen bij paleis Soestdijk
Bosman FWAM
Leusden 
Stop met gemeenten en provincies de RES af te dwingen, die het landschap en de inwoners van Nederland onherroepelijke schade aan doen!
Fransman F.C.
Amsterdam 
Stop de aanleg van windmolens op het land. Bovendien zijn er genoeg alternatieven. er moet serieus daar naar gekeken worden. Bovendien gaat de gezondheid van mens en dier voor en mag nooit wijken voor politiek belang.
C.M. Meeuwis
Amsterdam 
Laatst hoorde ik mevrouw van Doorninck in een NPO 1 radio programma op de zaterdag morgen beweren dat alle daken in Amsterdam al vol lagen met zonnepanelen en dat daarom die windmolens nodig zijn. Nou beste mevrouw van Doorninck ik heb nieuws voor u. In de buurt waar ik woon zijn allemaal platte daken en geen zonnepaneel te vinden. Ik stel daarom voor dat u de daad bij het woord voegt en zorgt dat alle daken in Amsterdam vol komen te liggen met zonnepanelen, voordat u van die overlast veroorzakende windmolens in de achtertuin van de hardwerkende Amsterdammer plaatst.
Schuitemaker h.a.
Amsterdam Zuidoost 
Stop met d ie onzin: zorg voor zonnepanelen op alle overheidsgebouwen, fabrieken en bedrijven
Jansen M.G.J.A.
Amstelveen 
Plaats windmolens in de Noordzee. Plek genoeg, geen horizonvervuiling en niemand heeft last van het storende geluid. En altijd wind!
Koop
Amsterdam 
Stop ermee! Volkstuiners hebben hun tuin voor hun rust en voor het geluid van de natuur (bv vogelgeluiden)
H.Vernes
Almere 
Houd ook rekening met ons volkstuintjes
F.J. Slim
Bussum 
Verplicht distributie centra zonnepanelen op hun daken te leggen. Koppel windmolen parken op zee in Europa aan elkaar, Zet in op waterstof als opslag medium. Stimuleer minder energie verbruik en minder mensen in Nederland
Ferschtman A
Amsterdam 
Ii vraag de overheid te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen; En de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;
Mark-Jorn Taminiau
Amsterdam 
volkstuinen zijn voor de rust en voor amsterdammers die geen tuin hebben in de stad
Spruyt, M
Amsterdam 
Stop met deze niets ontziende schaamteloze acties, die de leefomgeving van mens en dier schaden!
van der Drift A.
Hall 
Stop met windmolens. Is geen schone energie! Brengt gezondheidsschade aan mens dier en natuur. Winsten voor de windturbine industrie, Uitbuiting van aarde bewoners.
I.Hogers
Amsterdam 
Geen windmolens bij tuincomplexen.
Roelofs R
Amsterdam 
Plaats zonneschermen aan de geluidswerende schermen langs de A10. Zet deze ook langs de A10 bij de volkstuinen.
Snippe-Petersen
Amsterdam 
Alstublieft geen windmolens naast of vlakbij de volkstuinparken.
Wurtz CGM
Amsterdam 
Geen windmolens in Amsterdam noord in omgeving van tuinparken en landelijk noord.
Lautenbach sc
Amsterdam 
Houdt u alstublieft rekening met de volkstuintjes waar wij met veel plezier verblijven een groot deel van het jaar!
M.E.Wessels
Amsterdam 
Volkstuinen zijn voor mensen niet voor windmolens!
Ilona boendermaker
Amsterdam 
Ik woon in een eensgezinshuis (Driebanstraat in Nieuwendam) en ik heb een volkstuin in Noord. Beide worden nu bedreigd door windmolens!!! Belachelijk, kan ik dan nergens mij rust vinden? Ik doe alles voor een beter milieu (zonnepanelen, energiezuinig leven en biologisch tuinieren) maar dit gaat me toch echt te ver..... zet die molens naar op zee of verhoog de energieprijs voor mij part, maar laat die molens uit Noord!! Straks moeten we gaan verhuizen vanwege de trillingen en geluid van de molens. Mijn zoon is daar nl erg gevoelig voor. :-(
Frits Hendriks
Schinnen 
Windturbines horen niet op land maar op zee. Gevaarlijk door geluid en ontsiering van heuvellandschap.
rinsma
Amsterdam 
Wind turbines in zee ipv tussen de mensen en dieren!!
Schep, R
Amsterdam 
Windmolens, zet ze in zee, en zeker niet in of rond de stad of bij volkstuinen
S. Muilwijk
Gorinchem 
Ik hoor veel verontrustende geluiden over overlast en gezondheidsschade voor bewoners die in de buurt van windturbines wonen. Om te voorkomen dat gezondheid en woongenot onevenredig worden aangetast lijkt het mij logisch dat locaties zeer zorgvuldig worden gekozen. En dat turbines daarnaast ook alleen worden geplaatst als ze beduidend meer energie opleveren dan de fabricatie en plaatsing kosten. Dat laatste is volgens mij ook niet altijd zo. De voordelen wegen dan niet voldoende op tegen alle nadelen. Steek het geld van de gigantische budgetten voor windturbines liever in energieneutraal maken van woningen. Maatregelen bij de bron die zorgen voor wooncomfort ipv overlast.

 

De volkstuincomplexen worden vol geraakt door de plannen van de gemeente. De meeste zoekgebieden bevatten ook volkstuincomplexen (groene gebiedjes in onderstaande afbeelding).

De getroffen complexen

Naamwebsitelink
Kweeklust www.tuinparkkweeklust.nl
Amstelglorie www.amstelglorie.nl
De Brettenwww.tuinparkdebretten.nl
Buikslotermeerwww.tuinparkbuikslotermeer.nl
De Molentuinparkdemolen.webklik.website
Tuinwijckwww.tuinparktuinwijck.nl
Rust en Vreugdwww.tuinpark-rustenvreugd.nl
Wijkergouwwww.wijkergouw.nl
Dijkzichtwww.tuinparkdijkzicht.nl
Ons Lustoordwww.onslustoord.nl
Volkstuinvereniging Linnaeuswww.volkstuin-linnaeus.nl
Volkstuinvereniging Frankendaelwww.vtvfrankendael.nl
De Vijf Slagenwww.devijfslagen.nl
Vereniging Tuingroep Amstelhof
Tuinpark Nieuwe Levenskrachtwww.tuinparknieuwelevenskracht.nl

Volkstuinen: de groene oases in de stad

Nu zijn er al tuinders die last hebben van bestaande molens in onder andere De Bretten. De gemeente behandelt volkstuinders hier als tweederangs burgers die tijdelijk verblijven op hun tuin en daarom extra overlast mogen ondervinden. Men gaat voorbij aan het feit dat voor veel tuinders het hebben van een tuin het wonen in een volle stad dragelijk maakt.

 

Verschillende tuincomplexen zijn al druk bezig met protestacties, en het voorbereiden daarvan. Op 24 april gaan de tuincomplexen meedoen aan de botenactie. Dan verzamelen we op verschillende plekken langs de oever met spandoeken, om de boten aan te moedigen en onze mening over het beleid te laten horen.

Op 1 mei wordt in Driemond, het Diemerbos en Zuidoost een protestwandeling gehouden. Voor beide evenementen zie de agenda aan de rechterzijde.

Relevante documenten en animaties

  1. Raadsadres kwetsbare diersoorten
  2. Raadsadres inzake gezondheid

 

 

 

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

 

In de media

Agenda

Nieuws

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Tuinparken