Windmolens in Amsterdam: een dure hobby

 

In 2013 is er een landelijk energie akkoord gesloten met een wind-op-land ambitie. Dat leek toen een logische keuze want wind-op-zee was tot twee keer duurder. Inmiddels is wind-op-zee goedkoper dan wind-op-land.

In de woorden van Frans Timmermans “Opwekking van windenergie op zee is inmiddels goedkoper dan opwekking van fossiele energie uit kolen, olie en gas” (Volkskrant, 19 November 2020). Door alle plannen voor wind-op-land naar zee te verplaatsen kan de overheid direct 1 miljard euro subsidie besparen, woningwaardedaling voorkomen, ons landschap beschermen en burgers behoeden tegen geluids- en visuele overlast.

De maatschappelijk rust kan hersteld worden en het draagvlak voor energie-transitie zal toenemen. Als er toch wind-op-land moet komen dan is het slim om die te zetten op plekken waar het lekker waait (Amsterdam is dat niet), en waar vanwege Schiphol geen hoogtebeperking geldt.

Dat scheelt voor de nu geplande 17 molens tot 25 miljoen euro aan overheidssubsidie. Dat geld kan in effectievere projecten worden besteed waardoor er meer CO2 wordt bespaard.

 

Meer over Energie

Andere onderwerpen