Wat zijn de plannen voor wind op zee?

 

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.

Windturbines op zee leveren ongeveer anderhalf keer de stroom als dezelfde turbine op land.(1)

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 5 windparken moeten zijn gerealiseerd die, samen met de bestaande windparken, een totaal vermogen hebben van circa 4,5 gigawatt. Op grond van het regeerakkoord moet daar tussen 2024 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komen.

De plannen voor de windturbines in Amsterdam betreffen 50 Megawatt aan vermogen. Dat is 0,05 Gigawatt.

Ten opzichte van het huidige vermogen van de zee-turbines is dat 0,01%.

Bronnen:

  1. Er is ruimte genoeg op zee voor windenergie

 

 

 

Tags:

Bekijk rapport/artikel

Meer over Energie

Andere onderwerpen