Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Petitie

17964 ondertekenaars sinds 12 december

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
  2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

mashiach A
Amsterdam 
Geen windmolens in Watergraafsmeer
Stauttener A C
Amsterdam 
Geen windmolens in Watergraafsmeer
GEIG D.F.E.
 
Geen windturbines nabij bewoning.
M.A. spierings
Amsterdam 
Plaats geen windmolens in de buurt van woningen. Zware industrie in de buurt van studenten en (jonge) gezinnen is geen optie. Los van overlast en hinder, zijn de gezondheidseffecten volstrekt onduidelijk. Denk na over haalbare duurzame oplossingen die op draagvlak van de buurt kunnen rekenen. Op het Sciencepark wordt al (te) lang gesproken over koude-warmteopslag(en) onder meer naast KEA. Dat is een beter alternatief om verder te onderzoeken.
D van Eijk
Amsterdam Zuidoost 
GEEN windturbines plaatsen nabij woningen!!!!!
de Nood, C
Amsterdam 
voorzitter VvE Geen (solitaire) windmolens in dichtbevolkte gebieden, maar zwaar inzetten op het aanbrengen van zonnepanelen, met name op platte daken. Overwegen om het aanbrengen van dakopbouwen moeilijker te maken als dit het plaatsen van zonnepanelen bij belendingen in de weg staat.
Richaards M.L.A.
Amsterdam Zuidoost 
GEEN windturbines in de nabijheid van woningen en in parken
Kester AGM
Weesp 
Geen windmolens nabij woonwijken. Geen datacentra die energie van windmolens op zee afsnoepen. Wel zonnepanelen op daken, wel aquathermie.
M van der Veen
Amsterdam 
Windmolens alleen op >150m afstand (dus alleen buiten de ring?). Binnen de ring inzetten op zonnepanelen op alle daken.
Bolijn E.P.
Amsterdam 
Kies voor veel meer zonnepanelen op alle daken van Amsterdam
Kraaij M. F
Amsterdam Zuidoost 
Doe het gewoon NIET deze windturbines plaatsen waar mensen in de nabijheid wonen.
Van Veelen, J.C.
Amsterdam 
Waarom op een steenworp afstand van woon- en recreatiegebied, terwijl bekend is wat de overlast van deze mega-, ziekmakende-, horizon- en skyline verpestende windmolens is. Zet deze dingen in de Noordzee, daar is de impact minimaal. En als bijkomend voordeel: veel lagere bouwkosten. Denk even verder dan je eigen stadsgrenzen en houdt rekening met de belanghebbenden.
Teeuwen, P.H.A.
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines van 145 m hoog plaatsen bij Gaasperplas en Gaasperzoom.
L. van der Reijden
Amsterdam 
Wind-op-zee is inmiddels goedkoper dan op land, er zijn meer alternatieven (zonne-panelen). Waarom met oneigenlijke argumenten en sneaky eenzijdig tussentijdse aanpassing van de regels (loslating aantal meters vanaf woningen) deze gigamolens in de stad dan toch doorzetten? Een dergelijke onbeschaamde handelswijze had ik van dit college niet verwacht. Je zou er cynisch over de politiek van worden.
Krabbendam h
Alkmaar 
Stop met verouderde windmolens. Er zijn genoeg alternatieven
S. Mouissie
Amsterdam 
Plaats alleen windturbines als het veilig kan. Minimaal 1500 meter van woningen zoals geadviseerd door het LUMC. Groene stroom is belangrijk maar kan ook anders of op een veilige locatie.
Van der Hoek J.P.
Amsterdam 
Gebruik zonnepanelen op daken en benut aquathermie: koude en warmte uit afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater.
Quadt C
Amsterdam 
Megawindturbines op minder dan 1000-15000 meter afstand van woongebieden zorgen voor gezondheidsklachten. Inacceptabel!!!! Investeer in windturbines op zee, waterstof en zonnepanelen op gevels, dakens en wegen!
Kuiper-Peeters
Amsterdam 
Laat de rust blijven! Windturbines zijn geen fijne buren, hun lawaai geeft verdriet! Niet doen!!!
A.G Crijnen
Amsterdam Zuidoost 
Windturbines produceren een constante lage toon die ver reikt en door alles en iedereen heen gaat, waardoor er verschillende gezondheidsproblemen ontstaan bij mensen. Huisartsen en wetenschappers wijzen de politiek op de nadelige gezondheidseffecten van windturbines in de directe nabijheid van woningen en tuinhuizen. Groene energie prima, maar zoek elders een geschikte locatie!! Heb het welzijn van de burgers lief
Richel m.r.c
Amsterdam 
De hoge dijk is geen geschikte plaatst voor windmachines en ook niet in andere natuurgebieden. Geeft heel veel onrust en stress,
Visser J.J.
Amsterdam Zuidoost 
doe het niet in de buurt van woonwijken. Maak 2 kerncentrales en dan is alles schoon
van Dissel D
Amsterdam 
Stop met de windturbines in de stad. Ook deze energietransitie is politiek paniekhandelen zonder uitleg, en ten koste van de leefomgeving
J van Doremalen
Amsterdam 
Klimaatbestrijding is cruciaal, maar dit is te dichtbij de woonomgeving.
R.Kalthoff
Amsterdam Zuidoost 
Gebruik uw gezonde verstand ! Lees de argumenten van windalarm
Bos A.m
Weesp 
Geen windturbines in Weesp
Evenhuis, W
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines bij Diemerscheg en Gaasperplas, de schaarse natuur voor de inwoners van Amsterdam Diemen en Driemond en die naast de geluidsoverlast van het vliegverkeer van Schiphol niet ook nog het lawaai van windturbines erbij kunnen hebben. Slecht voor onze gezondheid.
Van der Kluft
Amsterdam Zuidoost 
Geen windmolens plaatsen innGein3
De Wit A.J.C.
Amsterdam 
Oud gemeenteraadslid Amsterdam Geen ziekmakende horizon vervuilende windmolens in een leefomgeving. Het draagt nauwelijks bij aan de klimaatopgave
S van doeselaar
Amsterdam 
Zet in bewoonde gebieden in op (eventueel verplichte) zonne-energie. Mega windturbines zijn beter geschikt voor op zee of in afgelegen gebieden.
Tolner. G
Amsterdam Zuidoost 
Stop met het plan 150 m hoge windturbines te plaatsen nabij Amsterdam Zuidoost. Eerst de verbreding van de A9 door de strot geduwd, niet nog eens extra ziekmakende megawindturbines rondom het nog steeds kwetsbare stadsdeel. Stop met ondoordachte prestige plannen.
JW Timmerman
Amsterdam 
Weeg aub de risico's heel goed af. Dit om een financieel- en gezondheidsprobleem in de toekomst te voorkomen. Er zijn voldoende alternatieven voor duurzame energie, ook windenergie. Grote windmolens niet te dichtbij woongebieden.
P.Weilers
Amsterdam Zuidoost 
Windmolens in dit stukje Amsterdam dat grenst aan een uniek Hollands gebied, is zeer schadelijk voor het welzijn van bewoners en de natuur
Dingeman V
Amsterdam Zuidoost 
Stop met dit paniek milieu politiek Niet zo schadelijk dicht bij mens en dier , er zijn genoeg lelijke gebieden te over
Kaletas E.C.
Weesp 
Groene energie is er voor gezondere mensen en natuur. Het mag geen schade brengen aan mensen of natuur. Het moet niet het doel op zich worden.
Langerveld G.
Amsterdam Zuidoost 
Stop met het onzalige plan windturbines te plaatsen in natuurgebied het Gein. De plaats waar Jac P. Thijsse wandelde , Mondriaan schilderde en bewoners nu nog steeds genieten van de deels ongerepte natuur. Windturbines horen op zee, Niet naast een woonwijk.
V van Osch
 
Behoudt het groen op land, voor de natuur en de mensen. Niet voor kolossale windturbines.
J. da Silva
Amsterdam Zuidoost 
Er zijn zoveel meer / betere alternatieven dan windturbines in onze achtertuin. De kosten zullen vele malen hoger zijn dan "de besparingen" reken dat nou eerst een goed door!
M.klop
Amsterdam 
Geen megawindtrubine
F. Abdoelsaboer
Amsterdam Zuidoost 
Geen windmolens nabij woonwijken en parken. Groene energie prima, maar zoek elders een geschikte locatie!! Heb het welzijn van de burgers lief!!